Werkgroepen

1. Scholen doe je altijd samen

Pim Blomaard, onderzoeker en adviseur

In deze werkgroep richten we een werkplaats in waarin ieder meewerkt. We beginnen met de nazit: een oefening ter verwerking van de lezing: herinneren, bezinnen en vernieuwen. Dan richten we de werkplaats in door uit te wisselen over en te oefenen met drie vormen van incarneren: het ankeren, het ritmiseren en het rusten. Breng in wat je kent of kunt. Vervolgens gaan we samen aan de slag met het excarneren door de wil aan het werk te zetten en hem doelgericht te integreren met gedachte en gevoel. We eindigen met een korte bezinning op licht en duister in deze tijdelijke werkplaats.


2. Meditatie sterkt je in je werk

Madeleen Winkler, huisarts en Hilda Boersma, euritmietherapeut

Innerlijke scholing vanuit de antroposofie geeft je allerlei oefeningen die je in je dagelijks werk kunt meenemen, zoals het richten van je aandacht, het doen van wat je hebt voorgenomen en ook het terugkijken op de dingen die gebeurd zijn. Deze meditatiewerkplaats richt zich op ons werk in de gezondheidszorg. In gesprek wisselen we uit waar we tegenaan lopen. Met euritmie om de oefeningen handen en voeten te geven.


3. Innerlijke scholing tijdens alledaagse handelingen

Sonja van Hees, MSc verpleegkundige (BA), verpleegkundig specialist GGZ en Janet Bijkerk, kunstzinnig therapeut

Aandacht bij maaltijd verzorgen, aanraken, kamer opruimen en wassen uitgewerkt aan de hand van innerlijke scholingsaspecten als voorbereiding, present zijn en nabeeld. In de workshop onder andere concreet ervaarbaar aan de hand van ontwikkelde kwaliteitscriteria tijdens het aanraken en kunstzinnige opdrachten.


4. Wat is de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap?

Ron Dunselman is lector aan de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, GZ-psycholoog en kunstzinnig therapeut, beide niet meer praktiserend.

In de kern van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap bevindt zich de Esoterische Cyclus, een meditatieve weg van 19 meditaties. Deze school, de Michaëlschool, is op Aarde gekomen om innerlijke scholing en samenwerking te inspireren voor het werk en leven op Aarde. Beelden en gesprek over de weg van de Esoterische Cyclus voor belangstellenden.


5. Inlevend aansluiten

Albert de Vries, coach bij ervarend leren

Elk mens neemt op zijn eigen wijze initiatieven, vanuit zijn handelingsimpuls, zowel in goede als slechte tijden. Met het aansluiten bij en zo versterken van een ieders individuele handelingsimpuls krijgt de ander meer grip op zijn leven en ervaart meer zingeving. Inlevend waarnemen is een weg om zicht te krijgen op die handelingsimpuls. Met het ontwerpen van scenario’s wordt het aansluiten voorgedacht. Na een introductie en een demonstratie gaan we met een voorbeeld aan het werk.


6. De beeldvormende cliëntbespreking in de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Evert Hoefman, orthopedagoog bij DeSeizoenen

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gewerkt met de methodische stappen van de beeldvormende of intuïtieve cliëntbespreking. Met de beeldvormende bespreking of met het “aansluiten” probeer je dit proces zo te doen dat je maximaal aansluit bij wie de cliënt eigenlijk is. Zo wordt elke bespreking een oefening en een leerproces voor alle betrokkenen.  Dit proces bij DeSeizoenen gaan we nader toelichten en vooral oefenen. Misschien wil je ook wel “besproken” worden en voelen wat al die aandacht je doet?

Via deze link is het document 'Aansluiten' te vinden.


7. Je diagnose tot beeld maken

Christina van Tellingen, consultatief arts

We gaan de beeldvormende bespreking doen in vier stappen aan de hand van een vraag van een van de deelnemers. Hoe krijg je een relevant beeld? Hoe kun je het ontstane beeld duiden? Wat betekent het voor je therapeutische inzet? Dit gaan we samen oefenen uitgaande van onze waarneming.


8. Beeldvorming en sturen van therapeutische processen

Erik Baars, arts-epidemioloog en lector

Vanuit gezamenlijke beeldvorming multidisciplinair op maat behandelen van patiënten/ cliënten gaat voorbij aan protocollen. Een goede kwaliteit van deze individugeoriënteerde processen waarborgen vraagt (innerlijke) methodische scholing gericht op de scholing van het professionele oordeelsvermogen. In deze werkgroep gaan we in op en oefenen we met methodieken die ontwikkeld zijn, die ondersteunend kunnen zijn bij het verzorgen van de kwaliteit van deze processen, zoals onder meer: beeldvormende bespreking, zorgprogramma’s (behandeldoelen en gerelateerde therapieën), case reports, gecontroleerde begripsvorming, gecontroleerde handelingskeuze, en casuïstisch effectonderzoek.


9. Vergaderen als scholing

Wieneke Groot, adviseur en organisatieontwikkelaar, partner bij FACET therapeuticumadvies

Voor de gezondheid van een samenwerkingsverband geldt hetzelfde als voor de gezondheid van patiënten: het wezen van de samenwerking komt in zijn of haar kracht als het ideaal en het economische met elkaar in goede samenwerkingsprocessen verbonden zijn. Iedereen heeft een eigen stijl in de vergadering, daaraan school je jezelf, de ander en de organisatie. Het geeft vorm aan de kwaliteit van het besluitvormingsproces en aan de kwaliteit van de communicatie, als wezensdelen in evenwicht zijn.


10. Vitaal in overleg

Alexandra Buijsman, Opleider en Gezinsouder

Hoe kan werkoverleg de vitaliteit vergroten van het team en ieder lid daarin?

We onderzoeken met elkaar wat er bij samenwerking nodig is en hoe je jezelf daarbij een actieve rol kunt geven. Praktisch oefenen in ‘samen werken’, waarbij het waarnemen van en reflecteren op tijdsprocessen en de ruimte tussen mensen geoefend wordt. Toepasbaar in de eigen werkomgeving.


11. Zelforganisatie en teamoverleg

Jos van Jaarsveld, organisatiecoach

Hoe voer je een teamoverleg in een zelforganiserend team? Wat verandert er in het overleg? Hoe betrek je teamleden en neem je samen gedragen besluiten? In deze workshop gaan we in op de ins- en outs van een teamoverleg met een zelforganiserend team. Je leert en oefent hoe teambesluiten te nemen, waarbij je ook de kracht van de minderheid benut.


12. Werkoverleg en scholing met behulp van theorie U

Jan Huisman, organisatie adviseur, coach, begeleider en initiatiefnemer

Werken met Theorie U kost vaak veel tijd. In een korte tijd tijdens werkoverleg kunnen de ‘U’ kwaliteiten: open mind, open hart en ‘open wil’ ook worden ingezet. Door de regelmaat van werkoverleg kan verdieping plaatsvinden. Dit is vooral vruchtbaar bij het zoeken naar zingeving en betekenis van vraagstukken en situaties, waarbij:

  • ‘niet weten’ en kwetsbaarheid gevraagd wordt,
  • het gaat om het opsporen en versterken van elkaars talenten en
  • ongemak en spanningen niet worden genegeerd maar juist bron van ontwikkeling worden.

In deze werkgroep gaan we aan de slag met het bespreken en oefenen van praktische werkvormen.


13. Each one – Teach one

Manfred Flessner, opleider en trainer en Christoph Rosenkranz, werkplaatsleider, opleider en supervisor 

´Each one teach one` is de manier van de meest inspirerende (samen-) scholing in de gevangenis op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap heeft Nelson Mandela zijn visie op de lerende mens daar op indrukwekkende wijze gerealiseerd! Casuïstiek verkennend ontdekken wij hoe je (ook als team) van je `bewoner´, cliënt, patiënt, collega of de organisatie kunt leren. En kun je dat ook cultiveren


14. Van visie naar een samenhangend scholingsbeleid

Danja van der Meer, coach en vormgever van de Academie voor verbindingskunst

Heeft de organisatie waar je werkt een klinkende visie? Vast wel! Iedere organisatie heeft toch een visie die in superlatieven bespreekt wat men graag wil betekenen voor een cliënt? De vraag is alleen: hoeveel van die visie is in werkelijkheid zichtbaar en voelbaar? Ben je manager, leidinggevende of scholingsmedewerker en wil je weten hoe je hier d.m.v. een samenhangend scholingsbeleid aan kan werken? Kom dan naar mijn workshop. (n.b. Neem je organisatievisie mee!)


15. Fenomenologie als brug tussen ervaring en onderzoek

Odulf Damen, docent Academie AG en Hogeschool Leiden en Esther Vis, docent Hogeschool Leiden

We voeren vanuit een fenomenologische benadering met elkaar een klein ervaringsonderzoek uit aan de hand van enkele muzikale groepsspelen. Vervolgens zullen we onze ervaringen vergelijken met uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de werking van muziek. Tenslotte gaan we met elkaar in gesprek over de vragen: Hoe onderbouwen en verrijken we ons pedagogisch of therapeutisch handelen met inzichten die uit onderzoek zijn verkregen? Welke ervaringen hebben we daarmee?    


16. Aansluiten bij…. met leervragen

Mirjam Zonneveld, verpleegkundige  en Marjanke de Jong, antroposofisch gesprekstherapeut

Opleiden is doorgaans doel gestuurd.  In deze werkgroep willen we de deelnemers laten ervaren dat je kunt leren terwijl het doel niet vaststaat. In de werkgroep illustreren we dit aan de hand van de methode: werken met leervragen.Deze methode sluit aan bij een persoonlijke vraag, deze brengt je in verbinding met je intrinsieke wilsimpuls.

Deze conferentie is voor professionals in de gezondheidszorg en ook voor leraren en pedagogen bijzonder interessant. Opvoeden en genezen gaan hand in hand.

Programma

09.30
Inloop, koffie en thee
09.50
Muzikale opmaat van de foyer naar de zaal met Odulf Damen en studenten muziektherapie Hogeschool Leiden
10.15
Opening door dagvoorzitter Edward de Boer
10.30
Adriaan Bekman: Bezielend leren als weg naar zingeving: de ander in het middelpunt
11.00
Guus van der Bie: Ervarend leren en evidentiebeleving. Hoe gaat ons een licht op?
11.30
Intermezzo
12.00
In vier thema groepen uiteen
13.00
Lunchpauze
14.00
Werkgroepen
15.45
Koffie/thee pauze
16.15
‘Samen brengen’ door de dagvoorzitter
16.45
Sluiting

Conferentiefolder

Download folder conferentie 2018
(PDF-document, 18,3 MB)