Hieronder staan of komen de verslagen van inleidingen en werkgroepen van de conferentie. 

Naar aanleiding van de interviews: Hugo Versteeg –  Ubuntuplein

Inleidingen:

Rinke Visser: Inleiding Rinke Visser

Marie José Gijsberts: Spirituele zorg aan het einde van het leven_13-02-2016_

Astrid van Zon: Inleiding Astrid van Zon

 

Werkgroepen: 

Werkgroep 2: Verslag workshop Valpreventie 20160213

Werkgroep 5: a. EuritmieoefeningenBarbaraDobberstein   b.  Verslag werkgroep 5 dd 130216

Werkgroep 6: Loslaten in de laatste levensfase, workshop 13-2-2016

Werkgroep 7: Terugkijken om goed te kunnen afronden, febr 2016

Werkgroep 10: Thuiszorg als professionele mantelzorg

 Programma

  09.30 Inloop, koffie en thee

  10.00 Opening

  10.10 Theatraal miniatuurtje met rode draad door Marjolein Baars

  10.30 Interview door Alexandra Buijsman met drie ervaringsdeskundigen: Willemijn Soer, Steven ten Brinke en Hugo Versteeg

  11.00 Pauze

  11.30 Rinke Visser, biografisch coach ‘Het leven is om mij heen’

  11.55 Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!’

  12.20 Hans Hobbelen, lector healthy lifestyle , ageing en healthcare ‘Healthy aging en zorg’

  12.45 Lunch

  14.00 Werkgroepen

  15.45 Pauze

  16.00 Koffie en thee

  16.15 Suzan van der Pas, lector sociale innovatie en ondernemerschap ‘Sociale innovatie in de organisatie van zorg voor ouderen’

  16.35 Astrid van Zon, directeur-bestuurder ‘Welke veranderingen vraagt de participatie samenleving van ons?’

  16.55 Afsluiting