Zaterdag 13 februari 2016

 ‘De kracht van het ouder worden

Maatwerk en wederkerigheid

Het heet: ‘De ouderdom komt met gebreken’ De vitaliteit, zintuigen en motoriek, worden zwakker. Het aantal ouderen neemt versneld toe door de geboortegolf na WO II en de gestegen levensverwachting.   Ruwweg blijken de jaren die erbij komen veelal jaren met ziekte te zijn en geen gezonde jaren. Hoezo kracht van het ouder worden?
Elke generatie kent haar eigen missie. Welke impulsen leven er nu in de samenleving onder de ouderen en welke straks? De bejaardenhuizen sluiten grotendeels. Nieuwe vormen van ouderenzorg duiken op: nieuwe woonvormen en krachtkringen bijvoorbeeld. Wat is de kracht en de zin van het ouder worden? Wat willen de jongere mensen met de ouderen? Is er sprake van een betekenisvolle wederkerigheid?

De sprekers op deze conferentie zullen ieder op aspecten van deze vragen ingaan. In de ochtend zijn er 3 inspirerende bijdragen voorafgegaan door een interview met drie ervaringsdeskundigen. In de middag is er een scala aan verdiepende interdisciplinaire werkgroepen, waarbij u helaas maar aan één kan deelnemen. Afrondend komen verschillende innovatieve vormen van zorg aanbod. We worden uitgedaagd om de ouderenzorg anders vorm te geven. Het kan veel beter!

Deze conferentie is bedoeld voor medewerkers in de gezondheidszorg en vindt plaats in Amsterdam op het Geert Groote College.

Accreditatie: bij de verschillende beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd.

 

Brochure 2016

 Programma

  09.30 Inloop, koffie en thee

  10.00 Opening

  10.10 Theatraal miniatuurtje met rode draad door Marjolein Baars

  10.30 Interview door Alexandra Buijsman met drie ervaringsdeskundigen: Willemijn Soer, Steven ten Brinke en Hugo Versteeg

  11.00 Pauze

  11.30 Rinke Visser, biografisch coach ‘Het leven is om mij heen’

  11.55 Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!’

  12.20 Hans Hobbelen, lector healthy lifestyle , ageing en healthcare ‘Healthy aging en zorg’

  12.45 Lunch

  14.00 Werkgroepen

  15.45 Pauze

  16.00 Koffie en thee

  16.15 Suzan van der Pas, lector sociale innovatie en ondernemerschap ‘Sociale innovatie in de organisatie van zorg voor ouderen’

  16.35 Astrid van Zon, directeur-bestuurder ‘Welke veranderingen vraagt de participatie samenleving van ons?’

  16.55 Afsluiting