Inleidingen

Rinke Visser, biografisch coach

Het leven is om  mij heen Een biografische visie op het geheim van de omgekeerde incarnatie

Rinke Visser was na zijn studie Nederlands leraar aan de Rudolf Steinerschool in Haarlem en studieleider aan de Vrije Hogeschool te Driebergen. Hij begon toen met biografisch werk in samenwerking met Don Dugger, een Amerikaanse collega. Later richt hij, samen met Josien de Vries, het Instituut voor Biografiek op. In dat kader heeft hij – naast individuele biografische begeleiding – opleidingen Biografiek verzorgd in binnen- en buitenland. Momenteel is hij vooral werkzaam in Roemenië.

Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde

Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!

Marie-José Gijsberts is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en als arts-consulent palliatieve zorg. Ze werkt in een verpleeghuis in Amstelveen, en als arts-consulent bij het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) in het palliatieve team Midden Nederland. Ze is onlangs gepromoveerd op haar onderzoek: ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven in Nederlandse verpleeghuizen’.

Hans Hobbelen, lector healthy lifestyle , ageing en healthcare

Healthy aging en Zorg

Hans Hobbelen was fysiotherapeut toen hij bewegingswetenschappen ging studeren. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Maastricht.
Sinds 2012 is hij lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Hij richt zich hier op gezond ouder worden, adaptatie, T-shaped professional, vervaging van grenzen tussen sport-welzijn en gezondheidszorg, Chronic care model, systeem denken

Suzan van der Pas, lector sociaal ondernemerschap

Sociale innovatie in de organisatie van zorg voor ouderen

Suzan van der Pas was verpleegkundige toen ze aan de Universiteit van Amsterdam sociologie ging studeren, waarna ze aan de Vrije Universiteit docent Sociologie werd. Daar promoveerde ze en na enkele jaren als onderzoeker en universitair docent in Nieuw Zeeland is ze sinds zes jaar verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU medisch centrum als senior onderzoeker.

In haar lezing getiteld “Sociale innovatie in de organisatie van zorg voor ouderen” zal zij beschrijven hoe nieuwe organisatievormen van zorg en hulp voor ouderen een positieve invloed hebben op het versterken van de veerkracht en eigen regie van ouderen, en reflecteren op welke randvoorwaarden nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Astrid van Zon, directeur-bestuurder

Wat voor verandering vraagt de participatiemaatschappij van ons?

Astrid van Zon, is sinds kort directeur-bestuurder van Urtica De Vijfsprong. Zij was medeoprichtster en directeur van Rozemarijn in Haarlem. Ze schreef het boek ‘Warmte vergt jaren groei’ waarvoor ze de Han Nakken prijs won.

De ontwikkeling naar een participatiesamenleving gaat gepaard met bezuinigingen. Veel mensen zeggen dan ook dat het denken over een participatie samenleving niet meer is dan een bezuinigingsmaatregel. Maar als we het denken over participatie serieus nemen als een teken van een tijd die aan het veranderen is, dan vraagt dit ook verandering in onszelf. Wat houdt die verandering in en welke vragen ontstaan daarbij? Wat betekent dit voor mensen die meer afhankelijk van andere mensen hun leven vorm moeten geven, zoals ook de oudere mens meer afhankelijk kan worden.

Interview met drie ervaringsdeskundigen

Iedereen heeft op enige wijze met oude mensen te maken – of dat via familie, in de buurt, op straat, als professional of anderszins is. Deze laatste levensfase van ouderdom wordt vaak de herfst van het leven genoemd en ook wel eens met geraniums geassocieerd.
Nu weten we allen dat de herfst veel verschillende gezichten kent – van grijs en grauw tot kleurrijk en helder. Een behoorlijke range aan verschillende verschijnings- en uitingsvormen die kennelijk allemaal met de laatste fase van een organische cyclus te maken hebben.
Deze waarneming kun je – met het nodige respect – ook toepassen op de laatste levensfase.
Enerzijds is er sprake van afname van fysieke en vitale krachten, maar tegelijk verschijnen een aantal aspecten in ongekende en prachtige kleuren. Hoe ervaar je als oudere deze schijnbare tegenstrijdigheid?
Ook veranderden eigen posities en actieradius na een vaak rijk sociaal en maatschappelijk georiënteerd leven – hoe verhoudt jij je daartoe als oudere? ..en wat zijn (nieuwe) bronnen voor inspiratie? Hoe ga je om met het verlies van dierbaren in deze laatste fase van het leven? De centrale vraag is wellicht: Hoe vind je als oudere balans tussen de uiteenlopende aspecten van kracht en kwetsbaarheid?
Vragen waarop geen algemene antwoorden te geven zijn en daarom zijn we zeer verheugd dat zich drie ´ouderen op leeftijd´ bereid hebben verklaard om in een interviewgesprek hun persoonlijke ervaringen met het ouder worden te delen.

Als ervaringsdeskundigen nemen deel aan dit gesprek:

Willemijn Soer

die o.a. muziekdocente en autobiografisch schrijfster was en zich nu bezig houdt met zelf ouder worden.

Steven ten Brinke

die in zijn actief leven veelvuldig bestuurdersfuncties invulde en op dit moment voorzitter van het landelijk ouderverbond(LOV) is

Hugo Versteeg

die zijn ervaringen als planoloog, bestuurder in het vrije schoolonderwijs en zeker ook als oudere bijeenbrengt in een woonproject voor ouderen.

 Programma

  09.30 Inloop, koffie en thee

  10.00 Opening

  10.10 Theatraal miniatuurtje met rode draad door Marjolein Baars

  10.30 Interview door Alexandra Buijsman met drie ervaringsdeskundigen: Willemijn Soer, Steven ten Brinke en Hugo Versteeg

  11.00 Pauze

  11.30 Rinke Visser, biografisch coach ‘Het leven is om mij heen’

  11.55 Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven? Dat kan veel beter!’

  12.20 Hans Hobbelen, lector healthy lifestyle , ageing en healthcare ‘Healthy aging en zorg’

  12.45 Lunch

  14.00 Werkgroepen

  15.45 Pauze

  16.00 Koffie en thee

  16.15 Suzan van der Pas, lector sociale innovatie en ondernemerschap ‘Sociale innovatie in de organisatie van zorg voor ouderen’

  16.35 Astrid van Zon, directeur-bestuurder ‘Welke veranderingen vraagt de participatie samenleving van ons?’

  16.55 Afsluiting