We beginnen in de zaal met zingen onder leiding van:

Matthijs Overmars

Als docent muziek(theorie), koordirectie en fluitenbouw was Matthijs in de afgelopen jaren werkzaam op de Zeister vrijeschool, Hogeschool Leiden, (opleiding kunstzinnig therapeut) en Helicon  (lerarenopleiding). Ook geeft hij zanglessen en is hij als docent verbonden aan de meerjarige dirigentenopleiding (MDO) van Unisono in Utrecht. Hij dirigeert vele koren van volwassenen en kinderen.


Inleidingen:

De inleidingen zijn aan het begin en aan het eind van de dag en worden plenair (in de zaal) gehouden.

Clarine Campagne

Wat is authenticiteit eigenlijk?

In de inleiding gaat het over het onderzoeken van authenticiteit; momenten waarin je samenvalt of goed samenwerkt met jezelf, met de ander(en) en met het grotere veld waar je deel van uit maakt. Wat helpt je daarbij en wat houdt je daarvan af? Kan je authentiek zijn en in je comfortzone zitten? En maakt professioneel willen handelen het moeilijk om ‘het zelf uit te maken’?
Vanuit het vierledig mensbeeld verdiepen we hoe je kan kijken naar de mens waar je mee samenwerkt. Wie is deze mens; cliënt, collega, ouder of samenwerkingspartner? Zie je, zoals Martin Buber zegt de ander als een ‘Het’ of als een ‘Jij’? En kan je gevoel krijgen voor het lot van die andere mens en voor de kwaliteit van de ontmoeting?
Enkele reflectiemomenten geven je gelegenheid eigen  ervaringen en vragen te onderzoeken.
Ik hoop dat wij allemaal deze dag ergens in een ‘onbewaakt moment’ een nieuwe bemoedigende vondst kunnen doen die je vrolijkheid en werkzaamheid versterkt!

Clarine is organisatieontwikkelaar en coach.  Daarnaast is zij bestuurlijk actief in oa de IONA stichting en de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Machteld Huber

Een nieuw concept van gezondheid

Afsluitend zal Machteld Huber haar werk ivm een nieuw concept van gezondheid bespreken.
Het dynamische concept vernieuwt de statische definitie van de WHO en in de uitwerking werden, op basis van een brede vragenronde in de samenleving, zes dimensies van gezondheid onderscheiden. Deze brede invulling noemt zij ‘Positieve gezondheid’ en in de praktijk verbindt zij hiermee de techniek van het ‘motivational interviewing’. In deze vorm van gespreksvoering gaat de cliënt op zoek naar de eigen zingeving, wat alleen maar werkt wanneer de professional eveneens op basis van de eigen zingeving in het gesprek staat!

Machteld Huber is arts en senior onderzoeker voedingskwaliteit & gezondheid aan het Bolkinstituut. Zij promoveerde onlangs op een nieuw dynamisch concept van gezondheid.


 

Lezingen:

De lezingen worden gedurende de dag gehouden voor telkens maximaal 50 deelnemers.

1. Van vorm naar vormkracht

Pim Blomaard

Reisverslag van de Raphaëlstichting die onderzoekt hoe de verbinding tussen de eigen bron en de grote maatschappelijke beweging gestalte kan krijgen vanuit de open ruimte.
Ervaringen en voorbeelden hoe je samen kunt leren vernieuwen.
Pim Blomaard is bestuurder van de Raphaëlstichting.

2. Schenken is geven waar een ander werkelijk om vraagt

Ron Dunselman

Een lezing over innerlijke scholing.
Ron Dunselman is voormalig voorzitter Antroposofische Vereniging in Nederland.

3. Over vitaliteit en gezondheid

Petra Essink

Vitale (of levenskrachtige) voeding zou wel eens minstens zo belangrijk voor onze gezondheid kunnen zijn als de op voedingswaardetabellen vermelde inhoudsstoffen. In deze lezing, inclusief proeverij, krijg je handvatten om daar over na te denken en mee aan de slag te gaan!
Petra Essink is voedingskundige en journaliste.

4. Wat heeft antroposofie als wetenschap te bieden voor mijn dagelijks werk?

Erik Baars

Antroposofie is niet zo maar een bron, een leefstijl of een hype. Antroposofie is een geestesWETENSCHAP met een specifieke kentheorie, specifieke methoden en kennis waarmee we de wereld en het leven beter kunnen begrijpen en vruchtbaarder kunnen handelen. In mijn lezing ga ik in op de achtergronden, de fundamenten, de betekenis en het belang van antroposofie als wetenschap in het algemeen en voor mijn eigen leven in het bijzonder.

Erik Baars is epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg Hogeschool Leiden.

5. Voor jezelf zorgen met het zesvoudige pad

Henk Schutte

Een voordracht met gesprek over de volgende vraag:  Wat kan het zesvoudige pad en de terugblik op de dag betekenen voor hulpverlener en cliënt in de GGZ?
Als inleiding vertel ik over mijn eigen praktische ervaringen met deze oefeningen, in de omgang met mijn bipolaire stoornis.
Henk Schutte is bioloog/ auteur.

6. Leiding geven: de kracht van het verbinden

Ed Taylor

Een interactieve lezing over de verbinding als sturend element in de leefwerkgemeenschap en in je zelf.
Ed Taylor is bestuurder van Urtica de Vijfsprong.

7. Strijdbaarheid

Tom Peetoom

In deze lezing vertelt Tom Peetoom over bevindingen van zijn promotieonderzoek naar zorgwerkers met een dragende rol. Onderzocht is hoe zij hun eigenheid tot uitdrukking brengen. De gesprekken die hij met hen voerde waren een eye-opener, voor de wijze waarop zij een klimaat van persoonlijk groei voor cliënten realiseren. Voor hoe zij strijdbaar blijven in een turbulente omgeving met protocollen, bezuinigingen, zorgethische eisen en fusies. Hoe creëren zij een balans tussen zorgethiek en bedrijfsmatig werken?

Tom Peetoom (1951) werkt vanaf 1978 als managementcoach en crisismanager.
Programma

  09.30 Inloop, koffie en thee

  Plenaire gedeelte

  10.00 Welkom en samen zingen

  10.15 Inleiding door Clarine Campange

  Keuze activiteiten

  10.45 Velerlei programma onderdelen met een doorlopende lunch tussen 12.30 en 14.45 uur

  16.00 Koffie en thee

  Plenaire gedeelte

  16.30 Kleine groepgesprekjes

  16.45 Uitleiding door Machteld Huber

  17.15 Afsluiting


  De keuze-activiteiten bestaan uit diverse werkgroepen, meditatie werkplaatsen, ervaringsverhalen, lezingen en kunstzinnige- of doewerkgroepen. Er zijn ook doorlopende activiteiten, waaronder films, boekentafels, inwrijvingen, etc.

  U kiest uw activiteiten zelf. Er zullen voor elke activiteit toegangskaartjes liggen die men pakken kan. Daarbij geldt: vol is vol.

  Het volledige programma kunt u vinden op de pagina Praktisch.