Zaterdag 14 februari 2015

 ‘Jij maakt het uit’

Professionele authenticiteit in de gezondheidszorg

Hoe verbind jij jouw eigenheid en identiteit aan je professionele inzet?

Welke inspiratie en handvatten biedt antroposofie ?

Van begeleider tot arts, van therapeut tot onderzoeker, van verpleegkundige tot secretaris: iedereen werkzaam in de (antroposofische) gezondheidszorg is welkom!

Een conferentie als een festival: lezingen , werkgroepen, kunstzinnige workshops, meditatiewerkplaatsen. Met als mogelijkheden: luisteren, doen, ontmoeten, uitwisselen, bij jezelf zijn, even uitrusten. Jij kiest jouw route door de activiteiten.

Als gids bij je keuze kun je de drie invalshoeken gebruiken die samen een uitwerking zijn van professionele authenticiteit:

IK:                  aandacht voor de eigen ontwikkeling

SAMEN:         aandacht voor het werken met cliënten en collega’s

WERELD:      aandacht voor de vragen van en verantwoording naar de wereld.

De plenaire inleidingen worden verzorgd door Clarine Campagne en Machteld Huber

Lezingen door Erik Baars, Pim Blomaard, Ron Dunselman, Petra Essink, Henk Schutte, Ed Taylor en Tom Peetoom

Werkgroepen

In de vele werkgroepen de volgende thema’s: vitaliteit, scholingsweg, biografisch perspectief, waarnemingsvermogen, oordeelsvorming, ontmoeting, verbindende communicatie, aansluiting vinden, omgang met zorgprogramma’s, verantwoording afleggen

Korte kunstzinnige workshops

Beeldend werken, euritmie, zingen, muziek, drama en sociale bewegingskunst

Meditatiewerkplaatsen

Antroposofie als scholingsweg. Deze werkplaatsen worden door een aantal zeer ervaren mensen geleid.

Ervaringsverhalen

Er worden lokalen ingericht, waar een aantal mensen hun eigen ervaring over hun authenticiteit in hun beroep zullen vertellen. Dit gebeurt onder het hoofd ‘Storytelling’.

Verder zullen er gedurende de dag ook andere activiteiten zijn, zoals korte films, mogelijk inwrijvingen, boekentafels etcetera

Accreditatie: bij de verschillende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd.

LCMS_poster_lrProgramma

  09.30 Inloop, koffie en thee

  Plenaire gedeelte

  10.00 Welkom en samen zingen

  10.15 Inleiding door Clarine Campange

  Keuze activiteiten

  10.45 Velerlei programma onderdelen met een doorlopende lunch tussen 12.30 en 14.45 uur

  16.00 Koffie en thee

  Plenaire gedeelte

  16.30 Kleine groepgesprekjes

  16.45 Uitleiding door Machteld Huber

  17.15 Afsluiting


  De keuze-activiteiten bestaan uit diverse werkgroepen, meditatie werkplaatsen, ervaringsverhalen, lezingen en kunstzinnige- of doewerkgroepen. Er zijn ook doorlopende activiteiten, waaronder films, boekentafels, inwrijvingen, etc.

  U kiest uw activiteiten zelf. Er zullen voor elke activiteit toegangskaartjes liggen die men pakken kan. Daarbij geldt: vol is vol.

  Het volledige programma kunt u vinden op de pagina Praktisch.