Sprekers

Margarete van den Brink heeft een communicatie-adviesbureau en geeft workshops op het gebied van leiderschap, samenwerking en communicatie. Daarnaast schrijft zij boeken en artikelen op spiritueel gebied. In verband met het thema van deze conferentie zijn te noemen: ‘Opengaande vergezichten’, ‘Als oudere mensen sterven gaan’ en de bestseller die zij samen met Hans Stolp schreef: ‘Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood’.

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger in het regionaal palliatief centrum/hospice Cadenza te Rotterdam. Naast zijn werkt verzorgt hij lezingen, cursussen en publicaties over rouw, afscheid en levenseinde. Titels zijn o.a. ‘Leven aan de grens’, ‘Rouwen in de tijd’, ‘Verstilde woorden’, uitgegeven bij ten have.

Wilfried Minne is werkzaam als psychiater bij Lievegoed, met als aandachtsgebieden de behandelboerderijen en de meervoudige problematiek (mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische/verslavingsprobleem ). Mede-auteur van ‘De beeldvormende bespreking’, Pentagon, 2009.

Madeleen Winkler is huisarts in therapeuticum Calendula te Gouda. Zij heeft o.a. affiniteit met palliatieve zorg en de begeleiding van terminale patiënten. Tevens vervult zij meerdere bestuurlijke functies binnen de antroposofische zorg.

Astrid Schoots is docent muziek onder andere aan de Hogeschool Leiden. Ook begeleidt ze koren met de zogenaamde kathedraalzang.

Nicola Anasch is euritmiste. Ze maakte tournees in Europa en USA/Canada. Ze werkt in het instituut voor Vrije School pedagogiek en aan de euritmie opleiding in Witten/Annen (Dld).

Martin Tobiassen musicus en docent schoolmuziek in Witten/Annen (Dld). Hij bespeelt een Gärtner altlier en een Choroi diskantlier.

Programma

 • 09.30 Inloop, koffie en thee
 • 10.00 Welkom, Koop Daniëls
 • 10.05 Zingen, Astrid Schoots
 • 10.15 Geboorte en dood: een weg van groei en ontwikkeling - Margarete van den Brink
 • 11.00 Euritmie - Nicola Anasch & Martin Tobiassen: 'In de schaduw van mijn ziel'.
 • 11.15 Licht in de laatste levensdagen - Marinus van den Berg
 • 11.45 Koffie/lunch
 • 13.10 Werkgroepen
 • 15.00 Thee/koffie
 • 15.30 Euritmie - Nicola Anasch & Martin Tobiassen: 'In de schaduw van mijn ziel'.
 • 15.45 Zelfdoding; uit dwang, als mogelijkheid of een oplossing? - Wilfried Minne
 • 16.15 Zingen
 • 16.25 Waarom vragen mensen om euthanasie? - Madeleen Winkler
 • 16.55 Afsluiting
 • 17.00 Einde